Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

НЧ „Д.П.Сивков-1870“ проведе своето Общо събрание

На 12 март 2018 г. на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за народните читалища и чл. 24, ал. 1 от Устава на Народно читалище „Диньо П. Сивков – 1870”,  се проведе редовно  ОБЩО СЪБРАНИЕ със следния дневен ред:

1.Приемане на отчет на Читалищното настоятелство за периода февруари 2017 – март 2018 г.

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на НЧ „Диньо П. Сивков – 1870 г.” за 2017 година.

3. Отчет на проверителната комисия за периода февруари 2017 – март 2018 г.

4. Приемане на бюджета на НЧ „Диньо П. Сивков – 1870 г.” за 2018 година.

5. Разни.

С отчетния доклад по него може да се запознаете тук: Доклад

 

Презентация