Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

"Да приемем различните от нас"

Фондация „Глобални библиотеки – България” - втора сесия за финансиране на малки проекти в рамките на договор РД11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата.

Водещ партньор: Библиотека при НЧ „Диньо Петров Сивков – 1870”, гр. Нова Загора

Партньор: СУ „Иван Вазов”, гр. Нова Загора

Тематична област: Образователна интеграция на малцинствени групи

Продължителност в месеци:  6 месеца

Общ бюджет: 4000 лв. (Безвъзмездно финансиране 3 200 лв., съфинансиране – 800 лв.)

Цели на проекта: Развиване и съхраняване на културната идентичност на учениците от различните етноси и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество;

  • Изграждане на самочувствие чрез опознаване на етническата идентичност;
  • Разгръщане интересите, мислите  и въображението на учениците чрез поставянето им в творческа среда;
  • Възпитание в толерантност и  уважение към другите етноси.

Дейности по проекта:

  • „Да се запознаем и разкажем” – работна среща за сформиране на екип, за изработване на визитна картичка на групата
  • „Изучаване на традиции и обичаи” – издирване на подходяща литература по темата; използване на различни източници на информация за свои цели. Оформяне на витрини, табла и изложби.
  • „Устно и писмено общуване” – Водене на разговори на познати теми; слушане и предаване на информация от различни източници(радио, телевизия, кино); изразително четене на откъси от текстове; участия във викторини, дискусии, драматизация, среща с писател.
  • Организация на дейностите по проекта – организирането на текущи събития по проекта, синхронизиране на действията на организатори, партньори, участници и др.
  • Осигуряване на необходимите ресурси за протичането на събитията.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 01.12.2016 г. в библиотеката в град Нова Загора  стартира партньорски проект „Да приемем различните от нас ” между  НЧ „Д.П.Сивков-1870” и СУ „Иван Вазов”. Проведена бе Работна среща с всички участниците в проекта. На децата бяха раздадени необходимите обучителни материали с лого върху тях.   
     „Да се запознаем …”, бе темата на първата среща с участниците.  Всяко дете донесе снимка, с която разказа накратко за себе си, за своето любимо занимание, поясни защо точно тази снимка е избрало и др. Снимките, с които децата се представиха,ще  послужат и  за изработване на визитна картичка на групата.Целта на занятието бе учениците да се опознаят По непринуден начин и да научат повече за света на другия. Акцентът бе върху различията между хората, които съвсем не означават, че едни са по-добри от други.Учениците от 2-ри и 4-ти клас на СУ „Иван Вазов” се запознаха с целта на проекта – в  продължение на 6 месеца ( от 01.12.2016 г. до 30.04.2017 г.)те ще имат възможност да се уверят в това, че нито една от тези разлики, за които говорихме, не е причина да не бъдат приятели с хора от различните  етноси.В края на занятието бе направен  изводът, че да се разбираме един с друг е основната наша цел и само като се опознаваме, можем да научим повече за света и за себе си.Като самостоятелна работа за следващата среща, всяко дете трябваше да напише в своята тетрадка споделеното за себе си в няколко изречения.

      На 06.12.2016 г.  от 10.00ч. в Детски отдел на библиотеката бе дадена пресконференция за местните медии: Радио Нова и Яница ТВ. На срещата присъстваха г-жа Соня  Петрова – началник отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика” към Община Нова Загора и г-жа Минка Коджабашева – зам. директор на училището партньор по проекта. Елена Арабаджиева - секретарят на НЧ „Д.П.Сивков-1870” откри пресконференцията и  представи участниците и  екипа, който ще реализира идеята: Йовка Петкова – главен библиотекар, Велина Минкова – библиотекар Детски отдел и Светлозара Банкова – технически сътрудник. С помощта на предварително разработени презентации бяха представени целите и задачите, планираните дейности и очаквани резултати, като и устойчивостта на проекта и рисковете при неговото управление.Всички присъстващи пожелаха успех на децата и техните обучители.

 

Галерия снимки

 

Видео от пресконференция