Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИНЬО П. СИВКОВ – 1870” ЗА ПЕРИОДА МАРТ 2016 – ФЕВРУАРИ 2017 г.

На 21 февруари НЧ "Д.П.Сивков-1870" проведе извънредно Общо събрание, на което бе направен отчет за дейността на настоятелството за периода март 2016 - февруари 2017 г. Бяха разгледани отчетът за изпълнение на бюджета за 2016 г., както и проектобюджетът за 2017 г. В състава на настоятелството бе избрана г-жа Петя Василева - дългогодишен активен член на читалището.