Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

Отчетно-изборно общо събрание 2016

На 25.02.2016 г. в Клуба на културните дейци в град Нова Загора се проведе Общо отчетно-изборно събрание на НЧ „Д.П.Сивков-1870”. След откриването на събранието и изказването на председателя  на Мандатната комисия г-н Никола Николов, че е налице кворум и събранието е законно, бе направено предложение Общото събрание да присъди званието Почетен член на Мария Грозева, Синклетиния Аврамова, Илко Атанасов, Петър Колев, Георги Гайдаров, София Комбалова, Марин Маринов, Стефка Данева, Труфка Стойкова, Златина Великова, по случай 145-тата  годишнина от създаването на читалището и на  основание чл. 18 от Устава  за особени заслуги към НЧ „Д.П.СИВКОВ-1870”. Председателят на читалището г-н Георги Николов запозна присъстващите с  подробния отчет за  работата на Настоятелството  за периода април 2013 – февруари 2016 г. Изслушани бяха Докладът на Проверителната комисия за финансово-счетоводната дейност и Проектобюджетът за 2016 г. Най-възрастният член на читалището г-н Енчо Енчев говори за историята на читалището и построяването на новата сграда през 1983 г. След приемането на доклада се пристъпи към избора на настоятелство и проверителна комисия.Единодушно бе гласувано членовете на настоятелството  и Председателят г-н Георги Николов да продължат работата си и през следващия        мандат. Г-жа Галя Захариева – Народен представител оцени високо дейността на настоятелството и работата на звената на читалището – Градска библиотека и Школа по изкуствата „Илия Аврамов”.

 

Снимки от събитието