Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

История

Основаването на Музикална школа по изкуствата „Илия Аврамов”

По предложениe на изтъкнатия  читалищен деятел Георги Николов /Новоселец/ в заседание от 05.08.1954 г. ръководството на ОНЧ „Д. П. Сивков” прави изложение до ГС на ОНС за откриване на ДМШ /Детска музикална школа/. В заседание от 24.11.1954 г. ръководството назначава за ръководител Илия Аврамов – музикален педагог и художествен ръководител, чието име се  помни и произнася  с чувство на дълбоко уважение от читалищните дейци и новозагорската общественост. Много неукрепнали детски гласове Аврамов е школувал, много деца е научил да изтръгват от цигулката обичани мелодии, възпитавал е любов към хоровата музика. Преподаватели тогава са: Илия Аврамов, - цигулка, Славейка Касабова – пиано, Зорка Кирова – солфеж, Веса Халачева – акордеон, Тодор Маринов, Петър  Иванов, Светослав Лукиянов. По-късно са привлечени Пенка Михайлова, Елисавета Сурчева, Елена Енева, Генчо Узунов. От 1956 г. до 1962 г. директори на школата са Никола Шишков и Асен Титов, а от 1961 г. до 1980 г. – Елисавета Сурчева и Генчо Узунов. От месец септември 1982 г. ДМШ е утвърдена от ОСК – гр. Сливен за ОбШИ, в която са застъпени почти всички класически инструменти /пиано, цигулка, китара, акордеон, флейта, обой/, пеене, народни инструменти /гайда, кавал, гъдулка,  тамбура/, изобразително изкуство, литературна група, балет, художествено слово.