Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

Читалищно настоятелство

Председател

Георги Николов Николов - Декларация по чл. 19а от Закона за народните читалища и във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Секретар

Елена Арабаджиева - Декларация по чл. 19а от Закона за народните читалища и във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Членове

  1. Теодор Димитров Пенев
  2. Ивета Димитрова Митева-Аврамова
  3. Петя Иванова Василева
  4. Радосвета Николаева Захариева
  5. Румяна Иванова Петрова
  6. Станислава Георгиева Костадинова
Декларация по чл. 19а от Закона за народните читалища и във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Проверителна комисия

  1. Даниела Живкова Иванова
  2. Диана Йорданова Иванова
  3. Катя Енчева Петрова
Декларация по чл. 19а от Закона за народните читалища и във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси