Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

Читалищно настоятелство

Председател

Георги Николов Николов - Декларация по чл. 19а от Закона за народните читалища и във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Секретар

Елена Арабаджиева - Декларация по чл. 19а от Закона за народните читалища и във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Членове

  1. Антоанета Христакиева Генчева
  2. Генчо  Янев   Димитров
  3. Диана Славова Динева
  4. Петя Иванова Василева
  5. Радосвета Николаева Захариева
  6. Румяна Иванова Петрова
Декларация по чл. 19а от Закона за народните читалища и във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Проверителна комисия

  1. Даниела Живкова Иванова
  2. Диана Йорданова Иванова
  3. Катя Енчева Петрова
Декларация по чл. 19а от Закона за народните читалища и във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси