Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

Членове на читалището

СПИСЪК

на действителните членове на НЧ „Диньо П. Сивков”,

които имат право на глас - 2019 г.

                                                                        

 1. Андония Тодорова Спасова
 2. Адриан Павлев Павлев                          
 3. Антоанета Христакиева Генчева          
 4. Александър Ангелов Анестиев
 5. Ваньо Колев Иванов
 6. Веска Ангелова Вълчева                       
 7. Веселина Стоянова Трънова                 
 8. Велина Гинчева Стайкова                   
 9. Велина Минкова Минкова                 
 10. Велико Дунев Димов                           
 11. Величко Георгиев Георгиев               
 12. Вангелина Стоянова Михайлова        
 13. Ваня Ралчева Дунева                           
 14. Вержиния Георгиева Митева              
 15. Виолета Костадинова Друмева          
 16. Галя Енева Захариева                           
 17. Галя Нейкова Динева                           
 18. Галина Димитрова Жабарова         
 19. Гергана Тенева Русева                    
 20. Георги Николов Николов                
 21. Георги Стефанов Гайдаров            
 22. Георги Иванов Мангъров               
 23. Генка Колева Славова                      
 24. Галя Стоянова Желева
 25. Генчо Янев Димитров                     
 26. Георги Милев Георгиев                   
 27. Георги Генчев Иванов                     
 28. Георги Божков Георгиев                  
 29. Гергана Иванова Георгиева             
 30. Господинка Атанасова Григорова  
 31. Динка Русева Кючукова
 32. Даниела Живкова Иванова
 33. Даниел Иванов Иванов                  
 34. Диана Йорданова Иванова                
 35. Диана Славова Динева                      
 36. Димитър Атанасов Захариев            
 37. Димитрина Неделчева Димитрова   
 38. Добринка Добрева Цонева                  
 39. Добринка Христова Хараланова        
 40. Добрин Господинов Друмев              
 41. Денка Михайлова Симова                   
 42. Денка Христова Иванова                     
 43. Денчо Йорданов Денчев                      
 44. Даниела Баева Димитрова                   
 45. Десислав Динков Иванов                     
 46. Дора Димитрова Михалева                  
 47. Диана Йорданова Илиева
 48. Диана Канева Иванова                           
 49. Даниела Иванова Камбурова               
 50. Димо Николов Душников                    
 51. Диньо Желязков Динев
 52. Дончо Желязков Желязков             
 53. Енчо Георгиев Енчев                             
 54. Енчо Станчев Енчев                               
 55. Елена Рашкова Колева                           
 56. Елена Стоянова Арабаджиева
 57. Елена Динева Петкова                           
 58. Елена Георгиева Хаджинонева
 59. Елена Дойчева Михайлова                 
 60. Еньо Димитров Енев                             
 61. Жельо Енев Димов                              
 62. Златина Пенева Великова                  
 63. Илко Атанасов Илев                             
 64. Илия Желязков Илиев                          
 65. Ивета Иванова Енева – Генчева          
 66. Иво Любомиров Купенов                    
 67. Иван Ангелов Николов                        
 68. Иван Стоянов Кисьов 
 69. Иванка Христова Енева    
 70. Ирина Иванова Аврамова                   
 71. Иванета Димитрова Маркова              
 72. Йовка Йовчева Петкова                       
 73. Йордан Стоянов Йорданов
 74. Катя Енчева Петрова                  
 75. Кирил Петков Русев                              
 76. Кремена Минчева Стоянова                 
 77. Красимир Иванов Енев                         
 78. Красимира Иванова Мушикова            
 79. Кета Миланова Гошева     

 1. Кина Желязкова Генчева                         
 2. Кольо Стоянов Тошев                           
 3. Кица Христова Кръстева                       
 4. Крум   Ангелов Георгиев                       
 5. Лиляна Бинева Стоянова                      
 6. Любомир Малинов Васев
 7. Магдалена Динева Мушикова            
 8. Мария Христова Койчева                    
 9. Мария Иванова Сивкова                      
 10. Мария Георгиева Казакова
 11. Мария Стойкова Динева
 12. Мариян Димитров Кожухаров
 13.  Макра Гарабет Хаджиян                      
 14. Мая Манчева Русинова                        
 15. Мануела Петрова Добрева
 16. Марина Мартинова Петрова                   
 17. Мартин Кънчев Петров                           
 18. Милена Стоянова Баева                   
 19. Милко Йорданов Русев                        
 20. Минка Маринова Монева                     
 21. Минчо Стоянов   Баръмов                   
 22. Милена Георгиева Денева
 23. Милица Петрова Герджикова               
 24. Мария Станчева Иванова
 25. Мирена Петкова Златева                      
 26. Марияна Динева Николова                  
 27. Нейчо Минчев Минчев                          
 28. Николай Желев Колев                            
 29. Никола Иванов Стоянов                         
 30. Никола Петров Николов                       
 31. Надя Георгиева Грозева                        
 32. Нели Димитрова Пенчева                      
 33. Нели Иванова Енева                               
 34. Нина Славова Динчева                           
 35. Николай Колев Марков                          
 36. Петя Иванова Василева                        
 37. Петър Неделчев Колев                           
 38. Петър Димитров Петров                       
 39. Петко Люцканов Петков                       
 40. Пепа Колева Гичева                                
 41. Пенка Стоянова Палова                          
 42. Пенка Георгиева Желязкова                  
 43. Павлина Огнянова Стойнова                 
 44. Рада Петрова Велинова                           
 45. Радка Матеева Енчева
 46. Радосвета Николаева Захариева                 
 47. Росен Петков Кючуков                            
 48. Радостина Петрова Пейчева                   
 49. Радостина Динева Тончева
 50. Ралица Веселинова Василева                     
 51. Румяна Иванова Петрова                       
 52. Рада Златкова Андреева
 53. Славомир Тихомиров Славов                         
 54. Станка Димитрова Семова                      
 55. Станка Господинова Драганова              
 56. Стоянка Ангелова Вълчева                      
 57. Стоилка Симеонова Крампотич             
 58. Симеон Христов Симов                           
 59. Стойко Трифонов Донев                          
 60. Соня Стоянова Петрова                           
 61. Славен Любомиров Калев                        
 62. Снежана Николова Николова                  
 63. Светла Боянова Георгиева                      
 64. Светла Бинева Стоянова
 65. Светла Дечева Йорданова                              
 66. Стоянка Пенева Динева                           
 67. Светлозара Любомирова Банкова          
 68. Татяна Димитрова Димитрова                
 69. Татяна Юриевна Динева                          
 70. Таня Иванова Драгиева                           
 71. Таня Иванова Христова                         
 72. Таня Русева Душкова
 73. Тихомир Иванов Желев                                
 74. Тодор Кръстев Посмолов                     
 75. Тотка Петрова Йоргова                         
 76. Труфка Йовчева Стойкова
 77. Христо Иванов Георгиев
 78. Цветана Василева Радева
 79. Яница   Маринова   Маринова