Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

Създаване и развитие на читалището

Създаване       

В най-страшните и черни години на робството българите извисяват до неподозирани висоти духовния си живот.Уникално в световната история е създаването на  културния феномен „българско читалище” в години на жестоко потъпкване на елементарните човешки права.

      Създавани от порива на българина за духовно въздигане, народните читалища носят възрожденски дух. Може би затова учредителите им ги назовават с възвишени имена – светлина, напредък, наука, просвещение, камбана, зора…

         Далечната 1870 г.  -  апогея на българското Възраждане…

       „По подражание на съотечествениците си и ний отворихме читалище по суроваки в неделя, в което младежите стремително се завтекоха и съгласно решиха неговото основаване, на часа се събраха до 1 000 гроша и има записани повече от 2 000, като непрестанно се внасят в читалищната каса.Старите и те в туй отношение не останаха назад, защото мнозина дадоха волни помощи, кой по 40, кой по 20 гроша, също и свещениците подариха по половин турска лира, тъй щото се надявам, в скоро да се замогне туй новооткрито заведение...”

                                                                              дописка във в.”Македония”

       В „общата  одая” на едно българско училище се намира шкаф за книги – повечето дарени. Тук в петък се събират „старите”, а в събота -„младите” – учители,чорбаджии, занаятчии – да говорят за „българските работи”.Така е създадено....Така е оцеляло през вековете цели 145 години. Само с ентусиазъм, съгласие и доброволно жертване на сили и средства.Така е в началото – „Напредък” и „Развитие”, за да се стигне в наши дни до народно читалище ”Д.П.Сивков – 1870”.

       Живеем в преходни времена, в които все по-често ни се налага да търсим българската народност, българския дух – а те живеят в читалището, първото средище за изява на гражданското общество в България, а може би и в Европа.Читалището се ражда, защото е имало българи, които са разбрали, че то е нужно за новите интелектуални, социални и етични норми, разбрали са, че само читалището може „ да викне нашия народ за активен обществен живот ”.

Развитие    

      След Освобождението в опожарена Нова Загора трудно се говори за духовни потребности, но още през 1879 г. се създава ученолюбив клуб –опит за съживяване на читалището чрез библиотечна дейност, лекции и театрални представления.

       През 1895 г. се основава дружество „Развитие” с цел откриване на публична библиотека, изнасяне на научни и популярни сказки, периодично отваряне на  неделни и вечерни училища, даване на театрални представления и т.н. В първото настоятелство са избрани - за председател   Диньо Петров Сивков, подпредседател Диню Динамитов, библиотекар Слав Камбуров, касиер Добри Митов, секретар Стефан Димитров.Министерството на народното просвещение одобрява устава на дружеството.

     След смъртта на Д.П.Сивков дейността на ученолюбивото дружество замира и се възкресява едва през януари 1905 г., когато петдесетина граждани се събират да възкресят високоблагородната културно-просветна дейност.През лятото на 1923 г. се започва строежа на читалищен дом – библиотека и читалня. От 1929 г. Диньо Петров Сивков е патрон на читалището.

      През 1954 г. се открива музикална школа.В града вече има струнен оркестър и два хора – църковен и светски.Гостуват театри, писатели, поети…Създава се читалищно кино.

      През 1970 г. се чества 100-годишния юбилей на читалище „Д.П.Сивков”.С указ на Народното събрание то е наградено с орден „Кирил и Методий”- I степен.

       От 1983 година читалището се помещава в нов културен дом с прекрасна зала и просторна библиотека с фондохранилища.

        На 13.11.2015 г. с тържествен концерт спектакъл бе отбелязан 145-годишният юбилей на читалището.

Много достойни и заслужили хора са дали труда си, сърцето си, живота си за създаването, съществуването и запазването на  духовната институция – Народно читалище „Д.П.Сивков – 1870”. Поклон пред делото им!